Stres informacyjny

Stres informacyjny

W wyniku nadmiarowej ilości informacji oraz często braku możliwości w sposób szybki i łatwy określenia jakości tej informacji pojawia się informacyjny stres. Jest to „zespół doznań towarzyszących niemożności bieżącego opracowania informacji oraz integrowania ich z dotychczasową wiedzą jednostki” [Ledzińska 2002, s. 27]. Natłok informacji należy rozpatrywać nie tylko w ujęciu technicznym (technologicznym) jako nadmiar bitów informacji. Jest to również zagadnienie rozpatrywane z punktu widzenia psychologii, a stres informacyjny jest jedynie odmianą stresu, które dotykają człowieka. (więcej…)

Szum informacyjny

Szum informacyjny

Pojęcie szumu informacyjnego należy rozpatrywać jako nadmiar informacji znajdującej się poza możliwościami percepcyjnymi człowieka [Głowacka, dok. elektr.]. Ponadto cechami charakterystycznymi dla szumu informacyjnego nie jest jedynie jej nadmiar, lecz, co chyba najważniejsze, niska jakość, chaotyczność, niespójność, fragmentaryczność, nieaktualność oraz brak szerszego kontekstu (zakotwiczenia). Co więcej, dzisiejsza informacja, zwłaszcza ta dostępna w globalnej Sieci, jest rozproszona, zatomizowana, bardzo często nieudokumentowana, a czasem świadomie skażona szkodliwymi treściami takimi jak nietolerancja, rasizm, przemoc, pornografia, pseudonauka lub skrajne poglądy polityczne oraz religijne [Głowacka, dok. elektr.]. (więcej…)