Stres informacyjny

Stres informacyjny

W wyniku nadmiarowej ilości informacji oraz często braku możliwości w sposób szybki i łatwy określenia jakości tej informacji pojawia się informacyjny stres. Jest to „zespół doznań towarzyszących niemożności bieżącego opracowania informacji oraz integrowania ich z dotychczasową wiedzą jednostki” [Ledzińska 2002, s. 27]. Natłok informacji należy rozpatrywać nie tylko w ujęciu technicznym (technologicznym) jako nadmiar bitów informacji. Jest to również zagadnienie rozpatrywane z punktu widzenia psychologii, a stres informacyjny jest jedynie odmianą stresu, które dotykają człowieka. (więcej…)

Nadmiar informacji

Nadmiar informacji

Jednym z najbardziej widocznych i powszechnych problemów współczesnego środowiska informacyjnego jest nadmiar informacji. W literaturze naukowej zjawisko to obok angielskiego terminu information overload pojawia się pod nazwami: przeciążenie informacyjne, wykładniczy wzrost informacji, eksplozja informacji, natłok informacji, zalew informacji, potop informacyjny lub bomba informacyjna [Babik 2012a, s. 52]. (więcej…)