Niskie kompetencje informacyjne

Niskie kompetencje informacyjne

Zagadnienie niskich kompetencji informacyjnych należy rozpatrywać w kategoriach problemu lub pewnej informacyjnej ułomności będącej naturalnym znaczeniowym antonimem wysokich kompetencji informacyjnych. Te natomiast w literaturze naukowej występują pod kilkoma nazwami. Ich synonimia nie zawsze idzie w parze z zakresem znaczeniowym, co wymaga kilku słów wyjaśnienia. (więcej…)

Bariery informacyjne

Bariery informacyjne

Analizując szeroką problematykę ekologii informacji nie można pominąć problemu barier informacyjnych. Choć te ostatnie nie są zagadnieniem bezpośrednio wpisującym się w katalog problemów rozpatrywanych w ramach ekologii informacji, to jednak są one bardzo często powodem wspomnianego wcześniej stresu informacyjnego. (więcej…)