Szum informacyjny

Szum informacyjny

Pojęcie szumu informacyjnego należy rozpatrywać jako nadmiar informacji znajdującej się poza możliwościami percepcyjnymi człowieka [Głowacka, dok. elektr.]. Ponadto cechami charakterystycznymi dla szumu informacyjnego nie jest jedynie jej nadmiar, lecz, co chyba najważniejsze, niska jakość, chaotyczność, niespójność, fragmentaryczność, nieaktualność oraz brak szerszego kontekstu (zakotwiczenia). Co więcej, dzisiejsza informacja, zwłaszcza ta dostępna w globalnej Sieci, jest rozproszona, zatomizowana, bardzo często nieudokumentowana, a czasem świadomie skażona szkodliwymi treściami takimi jak nietolerancja, rasizm, przemoc, pornografia, pseudonauka lub skrajne poglądy polityczne oraz religijne [Głowacka, dok. elektr.].

Obecna sytuacja środowiska informacyjnego człowieka przypomina sytuację jego środowiska naturalnego. Możemy zaobserwować skrajny brak dbałości o oba środowiska, co skutkuje ich „zanieczyszczeniem”. Per analogiam, skutków tych zanieczyszczeń należy spodziewać się również w ramach antropoinfosfery. Kontynuując metaforykę odnoszącą się do ludzkiej biosfery Ryszard Tadeusiewicz zaproponował pojęcia smogu informacyjnego oraz mgły informacyjnej [Tadeusiewicz, dok. elektr.; Tadeusiewicz 2002]. To odniesienie do meteorologicznego pierwowzoru ma na celu w sposób iście mnemotechniczny pomóc „osadzić” elementy składowe infosfery w mentalnym modelu tego środowiska analogicznie do środowiska naturalnego. W ten sposób autor porównuje nadmiar i niską wartość informacji do informacyjnego smogu, przypisując mu tym samym zgubne cechy, takie jak duszący nadmiar informacji będący „produktem ubocznym upowszechniania i rozproszenia procesów wytwarzania, gromadzenia, przetwarzania i przesyłanie informacji” [Tadeusiewicz 2002, s. 125]. Podobna metaforyka towarzyszy pojęciu mgły informacyjnej. Jak pisze autor: „Mgła to kropelki wody – substancji niezbędnej do życia i w typowych warunkach przyjaznej ludziom. Źródłem zła w mgle nie jest więc jej skład lub jej zawartość – ale fakt niesłychanego rozdrobnienia kropelek wody oraz fakt ich wszechobecności. Ta sama ilość wody zebranej razem, w jednym miejscu, uporządkowanej – nie stanowi żadnego problemu. Rozpylona w postaci mgły – poraża i dusi” [Tadeusiewicz 2002, s 125]. Odnosząc tę charakterystykę do środowiska informacyjnego (zwłaszcza Internetu) mgłę informacyjną tworzy ogromna ilość rozdrobnionej i rozrzuconej, a co najgorsze, nieustrukturyzowanej informacji. Wielość źródeł informacji, ich rozproszenie oraz dyskusyjna wartość informacji pochodzących z tych źródeł sprawia, iż środowisko informacyjne człowieka przestaje być mu przyjazne. W kontekście wspomnianych wyżej „przypadłości” infosfery należy pamiętać również o zagrożeniach dla człowieka płynących z tak nieprzyjaznego środowiska, jakim jest stres informacyjny.

Bibliografia:

Głowacka, Ewa. Ekologia informacji – sposób na choroby informacyjne? [dok. elektr.] http://www.google.pl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CC4QFjAA&url=http%3A%2F%2Fkonferencja.biblio.cm.umk.pl%2Ffileadmin%2Fpelne_teksty%2Fnowy__ekologia_inf..doc&ei=Cb05UpXqKceB4gTR_YCADA&usg=AFQjCNHfkauyNf7kuPUaNUoSNy_m-mWBGg&sig2=Rfk7a8OKXoadjmwA3yl8cw&bvm=bv.52288139,d.bGE [odczyt: 31.08.2013].
Tadeusiewicz, Ryszard (2002). Społeczność internetu. Warszawa: Akademicka Oficyna Wydawnicza Exit, 302 s.
Tadeusiewicz, Ryszard. W dymie i we mgle… [dok. elektr.]. http://www.solidarnosc.org.pl/~ksn/Docs/rystad.pdf [odczyt: 31.08.2013].

O autorze: Adam Tomaszkiewicz

Pracownik Biblioteki Jagiellońskiej, absolwent Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Jagiellońskiego. Zainteresowania z dziedziny tworzenia i oceny serwisów internetowych.
Tagi , . Dodaj do zakładek link bezpośredni.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>