SŁOWNIK EKOLOGII INFORMACJI

Słownik ekologii informacji

Poniżej zamieszczony został słownik definicyjny najważniejszych terminów związanych z ekologią informacji. Wszystkie definicje zaczerpnięte są literatury naukowej, a ich źródło podane jest na końcu objaśnienia. Przy każdym haśle zamieszczony jest odpowiednik (odpowiedniki) w języku angielskim. Jeżeli któryś termin jest omawiany szerzej, albo sam w sobie jest słowem lub wyrażeniem kluczowym (tagiem) pod objaśnieniem terminu zamieszczony jest link do odpowiednich artykułów.

antropoinfosfera (ang. anthropoinfosphere)
- otoczenie informacyjne człowieka. Pojęcia alternatywne (wariantywne) dla infosfery dotyczące środowiska informacyjnego, w którym najważniejszym „elementem” jest człowiek. Termin zaproponowany przez Wiesława Babika w artykule z 2008 roku pt. Sustainable Development of Information Society: Towards Ecology of Information.
[Babik, Wiesław (2008). Sustainable Development of Information Society: Towards an Ecology Information. Geomatics and Environmental Engineering vol. 2, no. 1, s. 13-24.]
bariery informacyjne (ang. information barriers)
- przeszkody utrudniające, opóźniające, a częstokroć uniemożliwiające dostęp do informacji, pozyskiwanie jej, a także wykorzystania.
[Świgoń, Marzena (2006). Bariery informacyjne. Warszawa: Wydawnictwo Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, 224 s.]
ekologia informacji (ang. information ecology)
- suma ocen jakości, zarządzania, produktów i wartości informacji, jak również ocena usług i potrzeb informacyjnych.
[Eryomin Aleksiej L. (1998). Information ecology – a viewpoint. International Journal of Environmental Studies: Sections A&B No ¾ p. 241-253.]
information literacy
zob. kompetencje informacyjne.
infosfera (ang. infosphere)
- środowisko informacyjne człowieka obejmujące te rodzaje informacji, które są mu dostępne za pośrednictwem centrów wyższej działalności nerwowej. zob. również antropoinfosfera
[Kulikowski, Juliusz L. (1978). Człowiek i infosfera. Problemy nr 3(384), s. 2-6.]
kompetencje informacyjne (ang. information literacy [competencies])
- umiejętność wyszukiwania oraz wykorzystywania informacji, a także umiejętność zdobywania informacji w sposób efektywny przy jednoczesnej zdolności krytycznego i kompetentnego jej selekcjonowania, oceniania, syntezowania oraz kreatywnego jej wykorzystania stosownie do określonych potrzeb ze świadomym użyciem odpowiedniej strategii wyszukiwania tej informacji.
[Lau, Jesus. Kompetencje informacyjne w procesie uczenia się przez całe życie: Wytyczne [dok. elektr.]. http://www.sbp.pl/repository/SBP/sekcje_komisje/komisja_ds_edukacji_informacyjnej/Wytyczne.pdf [odczyt: 31.08.2013].]
Czytaj więcej…
mgła informacyjna (ang. scattered information, information dissemination)
- to synonim rozdrobnionej, rozproszonej i nieustrukturyzowanej informacji.
[Tadeusiewicz, Ryszard (2002). Społeczność internetu. Warszawa: Akademicka Oficyna Wydawnicza Exit, 302 s.]
smog informacyjny (ang. data smog)
- oznacza duszący nadmiar bezwartościowej, a nawet toksycznej informacji.
[Tadeusiewicz, Ryszard (1999). Smog informacyjny. Prace Komisji Zagrożeń Cywilizacyjnych. Polska Akademia Umiejętności T.2, s. 97-107.]
stres informacyjny (ang. informational stress)
- zespół doznań towarzyszących niemożności bieżącego opracowania informacji oraz integrowania ich z dotychczasową wiedzą jednostki.
[Ledzińska, Maria (2002). Stres informacyjny – sposoby radzenia sobie i przeciwdziałania. W: Heszen-Niejodek, Irena, Joanna Matusiak. Konteksty stresu psychologicznego. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, s. 27-40.]
szum informacyjny (ang. information noise, irrelevant information)
- nadmiar informacji znajdującej się poza możliwościami percepcyjnymi człowieka.[Głowacka, Ewa. Ekologia informacji – sposób na choroby informacyjne? [dok. elektr.] http://konferencja.biblio.cm.umk.pl/fileadmin/pelne_teksty/nowy__ekologia_inf..doc [odczyt: 31.08.2013].]

Komentarze zamknięte.