O SERWISIE

O serwisie EKOLOGIA INFORMACJI

Serwis informacyjny EKOLOGIA INFORMACJI jest internetowym serwisem dotyczącym zagadnienia ekologii informacji i dziedzin pokrewnych. Na stronach serwisu można znaleźć najważniejsze informacje dotyczące tytułowego zagadnienia, zapoznać się szczegółowo z zakresem merytorycznym ekologii informacji, twórcami i kontynuatorami myśli naukowej z tego zakresu oraz skorzystać z przygotowanej i wyselekcjonowanej bibliografii dotyczącej tej dziedziny nauki.

Internetowy serwis informacyjny EKOLOGIA INFORMACJI powstał w celu spopularyzowania tytułowego pojęcia wśród szerszej rzeszy użytkowników Internetu. Pojęcie ekologii informacji nadal stanowi swoiste terra incognita, zwłaszcza wśród użytkowników Sieci nie zajmujących się tą dziedziną zawodowo. Badanie polskojęzycznych zasobów sieciowych przeprowadzonych przez redaktora serwisu wykazały, iż na tę chwilę (tj. 18 września 2013 r.) nie istnieje żaden serwis internetowy dotyczący tego zagadnienia (nie wlicząc w to oczywiście własnego projektowanego serwisu w wersji wdrożeniowej). Tym samym serwis informacyjny EKOLOGIA INFORMACJI ma możliwość wypełnienia istniejącej luki.

Ponadto serwis umożliwia zamieszczanie własnych wypowiedzi (artykułów) związanych merytorycznie z tematyką serwisu na warunkach licencji Creative Commons: Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Na tych samych warunkach 3.0 Polska. Treści zamieszczane w serwisu będą również udostępniane na warunkach powyższej licencji.

Serwis EKOLOGIA INFORMACJI dedykowany jest przede wszystkim osobom zainteresowanym (w bardzo szerokim tego słowa znaczeniu) ekologią informacji. Biorąc pod uwagę fakt, iż tematyka nadal posiada charakter niszowej dziedziny wiedzy należy domniemywać, iż odbiorcami będą jedynie pracownicy naukowi z zakresu informatologii, studenci kierunków, gdzie informacja jako podmiot stanowi element akademickich rozważań (informatyka, bibliotekoznawstwo i informacja naukowa, medioznawstwo itp.) oraz osoby z zawodowego środowiska bibliotekarskiego, których zainteresowania lub działania zawodowe przekraczają standardowy zakres obowiązków.

Pozdrawiam i zapraszam do korzystania

Adam Tomaszkiewicz

Z formalnego punktu widzenia serwis jest produktem procesu projektowo-wdrożeniowego wykonanego na potrzeby pracy magisterskiej pisanej pod opieką prof. dra hab. Wiesława Babika w ramach studiów z Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa na Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego

Komentarze zamknięte.