Wiesław Babik

prof. dr hab. Wiesław BabikAbsolwent BIN Uniwersytetu Jagiellońskiego (1986), doktorat (1992) i habilitacja (1997) w dziedzinie nauk humanistycznych na Uniwersytecie Warszawskim, Wydział Neofilologii. Specjalista w zakresie informacji naukowej, języków i systemów informacyjno-wyszukiwawczych, dokumentalista dyplomowany (1991). W latach 1999-2003 oraz 2010-2011 profesor nadzwyczajny na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach, a w 2011-2012 profesor nadzwyczajny na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie. W dniu 12 maja 2011 otrzymał tytuł Profesora Nauk Humanistycznych.

Kierownik Zakładu Zarządzania Informacją, członek Rady Wydziału ZiKS UJ, Rady Instytutu INiB UJ. Członek Komisji ZG SPB ds. Nagrody Naukowej im. Adama Łysakowskiego. Koordynator krajowy International Society for Knowledge Organization (ISKO) w Polsce.

Członek Rady Redakcyjnej czasopisma „Zagadnienia Informacji Naukowej” oraz członek Rady Programowej czasopisma „Praktyka i Teoria Informacji Naukowej i Technicznej”. Wykłady na Uniwersytecie Śląskim, Technicznym Uniwersytecie Otwartym AGH, Górnośląskiej Wyższej Szkole Pedagogicznej im. Kardynała Augusta Hlonda, Regionalnym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Katowicach. Współpracuje z redakcją „Knowledge Organization”, Instytutem Etnologii Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Instytutem Historii PAN w Warszawie.

e-mail: w.babik@uj.edu.pl

 

Wybrana bibliografia:

 • Babik, Wiesław : Ekologia informacji. „Zagadnienia Informacji Naukowej” 2001, nr 2(78), s. 64-70
  Zamów w bibliotece
 • Babik, Wiesław : Ekologia informacji – wyzwanie XXI wieku. „Praktyka i Teoria Informacji Naukowej i Technicznej” 2002, nr 1(37), s. 20-25
  Zamów w bibliotece
 • Babik, Wiesław : Ekologia informacji – wyzwanie XXI wieku. [online], [dostęp: 2013-04-12]. dostępny w World Wide Web: http://www.tuo.agh.edu.pl/wba.pdf
  Czytaj online
 • Babik, Wiesław : Infologic and Ecologic Aspects of Sustainable Development and the Society’s Access to Information and Knowledge. „Geomatics and Environmental Engineering” 2008, Vol. 3, No. 1, p. 11-17.
  Zamów w bibliotece
 • Babik, Wiesław : Informacja i jej zagrożenia w społeczeństwie informacyjnym. [online], [dostęp: 2013-04-12]. dostępny w World Wide Web: http://www.tuo.agh.edu.pl/wb-informacja.pdf
  Czytaj online
 • Babik, Wiesław : O niektórych chorobach powodowanych przez informacje. [online], [dostęp: 2013-04-12]. dostępny w World Wide Web: http://www.ap.krakow.pl/ptn/ref2006/Babik.pdf
  Czytaj online
 • Babik, Wiesław : Sustainable development of information society – towards an ecology of information. „Geomatics and Environmental Engineering” 2008, Vol. 2, No. 1, p. 13-24
  Zamów w bibliotece
 • Babik, Wiesław; Warzybok, Agnieszka : O niektórych zjawiskach towarzyszących odbiorowi informacji: percepcja informacji w świetle ekologii informacji. [online], [dostęp: 2013-04-12]. dostępny w World Wide Web: http://www.up.krakow.pl/ktime/ref2008/babik.pdf
  Czytaj online

Komentarze zamknięte.