Ryszard Tadeusiewicz

prof. zw. dr hab. inż. Ryszard TadeusiewiczStudia na Wydziale Elektrycznym Akademii Górniczo-Hutniczej. Studia na Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej w Krakowie, profesor i kierownik Zakładu Biocybernetyki oraz Zakładu Biostatystyki i Informatyki Medycznej. Studia w zakresie metod matematycznych i informatycznych w ekonomii. Profesor Akademii Ekonomicznej (obecnie Uniwersytet Ekonomiczny) w Krakowie.

Zajmuje się badaniami związanymi z biocybernetyką, automatyką i informatyką, osiągając kolejno w 1975 roku stopień naukowy doktora, w 1981 roku doktora habilitowanego, w 1986 roku profesora a w 1991 roku profesora zwyczajnego nauk technicznych – wszystkie w AGH. Autor i publikator 800 prac naukowych, ponad 70 monografii naukowych i innych książek, m.in. cenionych i poszukiwanych podręczników, a także kilkadziesiąt artykułów i kilka książek popularnonaukowych. Prowadzi także popularyzujące wiedzę odczyty – m.in. wieloletni cykl obejmujący ponad 50 odczytów w MPiK. Od dwóch lat ma swoją stałą rubrykę popularnonaukową w „Dzienniku Polskim”, a także prowadził i prowadzi liczne pogadanki popularno-naukowe i odczyty w radio oraz w telewizji. Zajmuje się także publicystyką, głównie związaną z problemami nauki i szkolnictwa wyższego.

e-mail: rtad@agh.edu.pl
www: http://www.tadeusiewicz.pl/

 

Wybrana bibliografia:

 • Tadeusiewicz, Ryszard : Ciemna strona Internetu… : wykład inauguracyjny, Zamość, 16 październik 1999 r. – Zamość : Centrum Badawczo-Szkoleniowe WSZiA, 1999
  Zamów w bibliotece
 • Tadeusiewicz, Ryszard : Społeczność internetu. – Warszawa : Akademicka Oficyna Wydawnicza EXIT, 2002
  Zamów w bibliotece
 • Tadeusiewicz, Ryszard : W dymie i we mgle…. [online], [dostęp: 2013-04-12]. dostępny w World Wide Web: http://www.solidarnosc.org.pl/~ksn/Docs/rystad.pdf
  Czytaj online
 • Tadeusiewicz, Ryszard : Zagrożenia w cyberprzestrzeni. [online], [dostęp: 2013-04-12]. dostępny w World Wide Web: http://www.portalwiedzy.pan.pl/images/stories/pliki/publikacje/nauka/2010/04/N410-5-Tadeusiewicz.pdf
  Czytaj online

Komentarze zamknięte.