Rafael Capurro

prof. Rafael Capurro, PhDProfesor Hochschule der Medien Stuttgart – University of Applied Sciences (Niemcy). Wykształcenie licencjackie z filozofii Colegio Máximo, Universidad del Salvador, Buenos Aires, Argentyna (1970). Doktor filozofii Uniwersytetu w Düsseldorfie (1978). Habilitacja z filozofii praktycznej (etyka) na Stuttgart University (1989). Pracownik naukowy w Zentralstelle für Atomkernenergie-Documentation (ZAED), Karlsruhe, Niemcy (1974-75).

Doświadczenie w zarządzaniu informacją z Fachinformationszentrum Karlsruhe, w Niemczech (1980/85). Profesor informacji naukowej i etyki informacji Hochschule der Medien w Stuttgarcie (HdM) – University of Applied Sciences w Niemczech (od 1986). Wykłady z etyki na Uniwersytecie w Stuttgarcie (1989-2004). Założyciel International Center For Information Etics (ICIE). Współredaktor serii książek o etyce informacji (Fink Verlag, München, Niemcy) (od 2002). Redaktor naczelny International Review of information Ethics (IRIE). Współredaktor serii książek Etyki Mediów (Niemcy) (od 2002). Członek-założyciel World Technology Network (WTN). Organizator międzynarodowego sympozjum „Lokalizacja Internetu: sprawy etyczne w perspektywie międzykulturowej” sponsorowanego przez Volkswagen Stiftung (Karlsruhe 2004). Współorganizator konferencji poświęconych Etyce Mediów w Hochschule der Medien Stuttgart (od 2001). Członek Europejskiej Grupy ds. Etyki w Nauce i w Nowych Technologiach (EGE) (2001-2004). Pracownik naukowy na wydziale Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa na Uniwersytecie Illinois w Urbana-Champaign, USA (2003-2005). Członek ICT & S, Center International Advisory Board (IAB), University of Salzburg, Austria (2005-2008). Członek rady redakcyjnej „Journal of Information, Communication and Ethics in Society” (ICES), oraz czasopisma „Cybernetics & Human Knowing”. Członek rady redakcyjnej serii książki „Information Science and Knowledge Management”. Członek ETHICOBTS Research Project UE (Etyka i robotyka) (2005-2007).

www: http://www.capurro.de/home-eng.html

 

Wybrana bibliografia:

 • Capurro, Rafael : Informacion y ecologia. [online], [dostęp: 2013-04-12]. dostępny w World Wide Web: http://www.capurro.de/ecologia.ppt
  Czytaj online
 • Capurro, Rafael : Information technology as an ethical challenge. [online], [dostęp: 2013-04-12]. dostępny w World Wide Web: http://ubiquity.acm.org/article.cfm?id=1386859
  Czytaj online
 • Capurro, Rafael : On Floridi`s metaphysical foundation of information ecology. [online], [dostęp: 2013-04-12]. dostępny w World Wide Web: http://www.capurro.de/floridi.html
  Czytaj online
 • Capurro, Rafael : Towards an information ecology. [online], [dostęp: 2013-04-12]. dostępny w World Wide Web: http://www.capurro.de/nordinf.htm
  Czytaj online

Komentarze zamknięte.