Katarzyna Materska

dr hab. Katarzyna Materska, prof. UWDoktor habilitowany w zakresie bibliologii Uniwersytetu Warszawskiego Wydziału Historycznego, doktor nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki społecznej na Wydziale Pedagogicznym. Magister bibliotekoznawstwa i informacji naukowej, katedra Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Bydgoszczy.

Prowadzi badania z zakresu informacji naukowej, zarządzania informacją i wiedzą, informacji biznesowej, informacji Unii Europejskiej oraz metod i technik wyszukiwania informacji w systemach tradycyjnych i elektronicznych.

Przewodnicząca Komisji Automatyzacji przy ZG SBP, współpraca z Centrum Ustawicznego Kształcenia Bibliotekarzy, a następnie Centrum Edukacji Bibliotecznej Informacyjnej i Dokumentacyjnej im. Radlińskiej (1991-2005). Współpraca z Mazowieckim Samorządowym Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Warszawie i w Płocku. Liczne granty i staże zagraniczne m.in. City University – Londyn, University of North London (Wielka Brytania), Hogeschool Ijselland – Deventer (Holandia), Fachhochschule Hannover (Niemcy).

Autorka projektu ścieżki magisterskiej „Informacja biznesowa”, włączonej do programu studiów w IINSB UW. Współpraca z Centralnym Ośrodkiem Naukowej Informacji Wojskowej w Warszawie. Udział w kolegiach krajowych i międzynarodowych: International Society for Knowledge Organisation (ISKO) – skarbnik sekcji polskiej, koordynator oddziału warszawskiego. Członek Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, Polskiego Towarzystwa Informacji Naukowej (PTIN), Towarzystwa Informacji Profesjonalnej (do 1999 r.), członek oraz założyciel Polskiego Stowarzyszenia Zarządzania Wiedzą (PSZW).

e-mail: k.m.materska@uw.edu.pl

 

Wybrana bibliografia:

  • Materska, Katarzyna : Ekologiczne zarządzanie informacją. „Praktyka i Teoria Informacji Naukowej i Technicznej” 2005, t. 289, nr 2, s. 29-44
    Zamów w bibliotece

Komentarze zamknięte.