LUDZIE

Poniższy wykaz biogramów dotyczy osób, które zajmują się problematyką ekologii informacji i dziedzin pokrewnych oraz prowadzą badania naukowe w tym zakresie. Do każdego biogramu dodana została bibliografia prac związanych z ekologią informacji.


prof. dr hab. Wiesław Babik

Wiesław Babik

Absolwent BIN Uniwersytetu Jagiellońskiego (1986), doktorat (1992) i habilitacja (1997) w dziedzinie nauk humanistycznych na Uniwersytecie Warszawskim, Wydział Neofilologii. Specjalista w zakresie informacji naukowej, języków i systemów informacyjno-wyszukiwawczych, dokumentalista dyplomowany (1991). W latach 1999-2003 oraz 2010-2011 profesor nadzwyczajny na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach, a w 2011-2012 profesor nadzwyczajny na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie. W dniu 12 maja 2011 otrzymał tytuł Profesora Nauk Humanistycznych. Zobacz więcej…


prof. Rafael Capurro, PhD

Rafael Cappuro

Profesor Hochschule der Medien Stuttgart – University of Applied Sciences (Niemcy). Wykształcenie licencjackie z filozofii Colegio Máximo, Universidad del Salvador, Buenos Aires, Argentyna (1970). Doktor filozofii Uniwersytetu w Düsseldorfie (1978). Habilitacja z filozofii praktycznej (etyka) na Stuttgart University (1989). Pracownik naukowy w Zentralstelle für Atomkernenergie-Documentation (ZAED), Karlsruhe, Niemcy (1974-75). Zobacz więcej…


Thomas H. Davenport

Thomas H. Davenport

Amerykański wykładowca akademicki i autor specjalizujący się w dziedzinie innowacji procesów biznesowych i zarządzaniu wiedzą. Obecnie wybitny profesor w Szkole Informatyki i Zarządzania w Babson College oraz dyrektor ds. badań w Babson Executive Education. Prowadzi badania analityczne z dziedziny zarządzania wiedzą oraz innowacyjnego zarządzania procesami w biznesie. Zobacz więcej…


Aleksiej Eryomin

Aleksiej Eryomin

Absolwent Akademii Medycznej w Saint – Petersburgu, członek British Ecological Society. Autor ponad 50 publikacji. Zajmuje się tematyką z dziedziny informacji i potrzeb informacyjnych. Twórca założeń profilaktyki informacyjnej oraz ekologii informacji. Zobacz więcej…


dr had. Ewa Głowacka, prof. UMK

Ewa Głowacka

Profesor Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Prowadzi zajęcia na temat działalności informacyjnej, źródeł informacji, zarządzania jakością i wiedzą, usług bibliotecznych oraz seminaria dyplomowe i magisterskie. Kierownik Zakładu Informacji Naukowej. Kierownik Podyplomowego Studium Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa UMK, członek Towarzystwa Naukowego w Toruniu, członek Komisji Naukoznawczej PAN. Zobacz więcej…


dr hab. Katarzyna Materska, prof. UW

Katarzyna Materska

Doktor habilitowany w zakresie bibliologii Uniwersytetu Warszawskiego Wydziału Historycznego, doktor nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki społecznej na Wydziale Pedagogicznym. Magister bibliotekoznawstwa i informacji naukowej, katedra Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Bydgoszczy. Zobacz więcej…


Bonnie Nardi

Bonnie Nardi

Profesor, członek wydziału w Departamencie Informatyki w Donald Bren School of Information and Computer Sciences na Uniwersytecie Kalifornijskim w Irvine. Zainteresowania naukowe z zakresu badań teorii interakcji człowiek-komputer i współpracy za pośrednictwem komputera. Zobacz więcej…


Laurence Prusak

Laurence Prusak

Pracownik naukowy i konsultant; założycielem i dyrektorem wykonawczym Institute for Knowledge Management (IKM). Członek organizacji zaangażowanych w rozwój i promowanie praktyki zarządzania wiedzą poprzez badania i różnego rodzaju działania. Zobacz więcej…


prof. zw. dr hab. inż. Ryszard Tadeusiewicz

Ryszard Tadeusiewicz

Studia na Wydziale Elektrycznym Akademii Górniczo-Hutniczej. Studia na Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej w Krakowie, profesor i kierownik Zakładu Biocybernetyki oraz Zakładu Biostatystyki i Informatyki Medycznej. Studia w zakresie metod matematycznych i informatycznych w ekonomii. Profesor Akademii Ekonomicznej (obecnie Uniwersytet Ekonomiczny) w Krakowie. Zobacz więcej…

Komentarze zamknięte.