HYDE PARK – regulamin

Hyde Park - regulamin

Poniżej zamieszczony został regulamin Hyde Parku. Zawiera on wskazówki dla autorów oraz odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania. Jeżeli poniższy regulamin budzi twoje zastrzeżenia lub masz pytania – napisz.

O czym mogę pisać?

Artykuły (wpisy) mogą posiadać charakter luźnej wypowiedzi, artykułu fachowego (porady, wnioski, refleksje itp.) lub artykułu naukowego (badania, sprawozdania, propozycje hipotez itp.). Wszystkie trzy rodzaje wypowiedzi powinny skupiać się na szeroko rozumianej informatologii ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień ekologii informacji oraz zagadnień pokrewnych (np. information literacy).

Jakie obowiązują standardy względem artykułów (wpisów)?

Serwis informacyjny EKOLOGIA INFORMACJI ma charakter blogu naukowego i taki też powinien być „ton” zamieszczanych w nim wypowiedzi. Nie jest on oczywiście wymagany względem tzw. luźnej wypowiedzi, choć i ta powinna posiadać odpowiedni merytoryczny kontekst. W wypadku artykułów fachowych oraz naukowych wymagane jest każdorazowe podanie źródła dla treści cytowanych zarówno w całości (literatura), jak i we fragmentach (wypowiedź cytowana). Wszelkie załączniki np. ilustracje, ikona wpisu itp. (jeżeli nie są materiałami własnymi) powinny zawierać notę proweniencyjną (źródło), a ich stan prawny powinien pozwalać na zamieszczenie ich w serwisie na warunkach licencji Creative Commons – Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Na tych samych warunkach 3.0 Polska.

Opis i tagowanie treści?

Redakcja serwisu oczekuje, iż autorzy wpisów opatrzą swoje prace słowami lub wyrażeniami kluczowymi (tagami). W wypadku artykułów fachowych oraz naukowych oprócz tagów wymagany jest krótki abstrakt. Będzie on prezentowany na stronie głównej jako zapowiedź publikacji. Wpisy o charakterze luźnych wypowiedzi powinny zostać opatrzone dodatkowo tagiem Hyde Park. W przypadku braku tagów redakcja zobowiązuje się do nadania ich w opisie artykułu (wpisu) zastrzegając sobie jednocześnie prawo do ich ujednolicenia w celu uniknięcia synonimizacji lub wariantyzacji (np. bookcrossing zamiast book crossing). Używane słownictwo można sprawdzić na stronie z wykazem tagów. Każdy tag użyty w opisie spoza tej listy będzie uznany jako nowa propozycja i dołączy do niej pod warunkiem braku zastrzeżeń co do jego siły opisowej.

Dlaczego mój tekst nie zostanie opublikowany?

  • tekst nosi znamiona reklamy lub kryptoreklamy osób, produktów lub usług,
  • tekst zawiera treści godzące w dobro innych osób lub instytucji,
  • tekst zawiera wulgaryzmu lub zwroty powszechnie uznane za obraźliwe, a ich zamieszczenie w tekście nie jest podyktowane względami merytorycznymi,
  • tekst zawiera treści prawnie zakazane,
  • autor nie posiada praw autorskich do przesłanego tekstu lub załączników,
  • tekst powiela treści zamieszczone już w tym serwisie.

Dlaczego mój tekst został zmieniony?

Redakcja serwisu EKOLOGIA INFORMACJI zastrzega sobie prawo do korekty i adiustacji przesłanych tekstów, niemniej jednak nigdy w stopniu wpływającym na ich treść oraz sens wypowiedzi. Redakcja zastrzega sobie również prawo do formatowania tekstu oraz grafiki na potrzeby wymogów prezentacyjnych serwisu. Wszelkie korekty wprowadzone do tekstów naukowych będą przed publikacją wysyłane do autoryzacji. Nie dotyczy to oczywiście wspomnianego formatowania.

Komentarze zamknięte.