BIBLIOGRAFIA – książki

Bibliografia - książki

Poniższe zestawienie zawiera opisy bibliograficzne z zakresu ekologii informacji oraz szeroko rozumianego zarządzania informacją i wiedzą. Bibliografia ta z oczywistych względów nie jest kompletna, lecz stanowi jedynie wybór najciekawszych pozycji książkowych z omawianego zakresu wiedzy. Spis ułożony jest w układzie alfabetycznym, a elementem szeregowania jest nazwisko autora. Przy każdym opisie znajduje się link do katalogu komputerowego biblioteki, która posiada ową pozycję. W większości przypadków jest to Biblioteka Jagiellońska lub Biblioteka Główna AGH.


zobacz bibliografię…

 • Davenport, Thomas; Prusak, Laurence : Information ecology : mastering the information and knowledge environment. – New York : Oxford Universit Press, 1997
  Zamów w bibliotece
 • Ershova, Tatiana V.; Yuri, Hohlov E. : Libraries in the information society. – Munchen : Saur (IFLA Publications), 2002
  Zamów w bibliotece
 • Goban-Klas, Tomasz; Sienkiewicz, Piotr : Społeczeństwo informacyjne : szanse, zagrożenia, wyzwania. – Kraków : Wydawnictwo Fundacji Postępu Telekomunikacji, 1999
  Zamów w bibliotece
 • Grzywak, Andrzej : Internet w społeczeństwie informacyjnym : praca zbiorowa. – Warszawa : Wydawnictwo Naukowo-Techniczne, 2004
  Zamów w bibliotece
 • Juszczyk, Stanisław : Człowiek w świecie elektronicznych mediów – szanse i zagrożenia : (o problemach tworzącego się społeczeństwa informacyjnego). – Katowice, Wydaw. Uniwersytet Śląski, 2000
  Zamów w bibliotece
 • Materska, Katarzyna; Sosińska-Kalata, Barbara; Gliński, Wiesław : Społeczeństwo informacyjne i jego technologie : miscellanea informatologica Varsoviensia : praca zbiorowa. – Warszawa : SBP, 2004
  Zamów w bibliotece
 • Materska, Katarzyna : Informacja w organizacjach społeczeństwa wiedzy. – Warszawa : SBP, 2007
  Zamów w bibliotece
 • Materska, Katarzyna; Sosińska-Kalata, Barbara; Chuchro, Ewa : Organizowanie środowiska informacji i wiedzy : praca zbiorowa. – Warszawa : SBP, 2008
  Zamów w bibliotece
 • Materska, Katarzyna; Gawrysiak, Piotr : Informacja mobilna w nauce i gospodarce. – Warszawa, Instytut Informacji Naukowej i Studiów Bibliologicznych, 2007
  Zamów w bibliotece
 • Mattelart, Armand : Społeczeństwo informacji : wprowadzenie. – Kraków : Universitas, 2004
  Zamów w bibliotece
 • Myburgh, Sue : The new information professional : how to thrive in the information age doing what you love. – Oxford : Chandos, 2005
  Zamów w bibliotece
 • Nguyen, Ngoc Thanh; Kołaczek, Grzegorz; Gabrys, Bogdan : Knowledge processing and reasoning for information society. – Warszawa : Akademicka Oficyna Wydawnicza EXIT, 2008
  Zamów w bibliotece
 • Sienkiewicz, Piotr; Nowak, Jerzy : Społeczeństwo informacyjne : krok naprzód, dwa kroki wstecz. – Katowice, Polskie Towarzystwo Informatyczne – Oddział Górnośląski, 2008
  Zamów w bibliotece
 • Sitarska, Anna; Stefaniak, Barbara; Pietruch-Reizez, Diana : Społeczeństwo informacyjne w perspektywie nowego tysiąclecia : materiały z V Krajowego Forum Informacji Naukowej i Technicznej, Zakopane 18-21 października 1999 r. – Warszawa : Polskie Towarzystwo Informacji Naukowej, 2000
  Zamów w bibliotece
 • Sitarska, Anna; Krawczuk, Anna : Multimedia, kultura czytelnicza i dostęp do informacji : materiały I szkoły letniej, Białystok 26-29 VI 2000 r. – Białystok : Uniwersytet w Białymstoku. Zakład Bibliotekoznawstwa, 2001
  Zamów w bibliotece
 • Szewczyk, Agnieszka : Społeczeństwo informacyjne : problemy rozwoju. – Warszawa : Centrum Doradztwa i Informacji Difin, 2007
  Zamów w bibliotece
 • Tadeusiewicz, Ryszard : Ciemna strona Internetu… : wykład inauguracyjny, Zamość, 16 październik 1999 r. – Zamość : Centrum Badawczo-Szkoleniowe WSZiA, 1999
  Zamów w bibliotece
 • Tadeusiewicz, Ryszard : Społeczność internetu. – Warszawa : Akademicka Oficyna Wydawnicza EXIT, 2002
  Zamów w bibliotece
 • Truszkowska-Wojtkowiak, Maria; Wojtkowiak, Jerzy : Społeczeństwo informacyjne : pytania o tożsamość, wiedzę i edukację. – Gdańsk : Uniwersytet Gdański, 2008
  Zamów w bibliotece
 • Zacher, Lech : Rewolucja informacyjna i społeczeństwo : niektóre trendy, zjawiska i kontrowersje. – Warszawa : Fundacja Edukacyjna „Transformacje”, 1997
  Zamów w bibliotece

Zobacz również: BIBLIOGRAFIA – artykuły oraz BIBLIOGRAFIA – e-printy.

Komentarze zamknięte.