BIBLIOGRAFIA – e-printy

Bibliografia - e-printy

Poniższe zestawienie zawiera opisy bibliograficzne z zakresu ekologii informacji oraz szeroko rozumianego zarządzania informacją i wiedzą. Bibliografia ta z oczywistych względów nie jest kompletna, lecz stanowi jedynie wybór najciekawszych e-printów dostępnych w sieci z omawianego zakresu wiedzy. Spis ułożony jest w układzie alfabetycznym, a elementem szeregowania jest nazwisko autora. Przy każdym opisie znajduje się bezpośredni link do źródła. Data ostatniej kontroli linków to: 2013-04-12


zobacz bibliografię…

 • Babik, Wiesław : Dostęp polskich bibliotek do światowych źródeł informacji. [online], [dostęp: 2013-04-12]. dostępny w World Wide Web: http://www.oss.wroc.pl/biuletyn/ebib-sp2/babik.html
  Czytaj online
 • Babik, Wiesław : Ekologia informacji – wyzwanie XXI wieku. [online], [dostęp: 2013-04-12]. dostępny w World Wide Web: http://www.tuo.agh.edu.pl/wba.pdf
  Czytaj online
 • Babik, Wiesław : Informacja i jej zagrożenia w społeczeństwie informacyjnym. [online], [dostęp: 2013-04-12]. dostępny w World Wide Web: http://www.tuo.agh.edu.pl/wb-informacja.pdf
  Czytaj online
 • Babik, Wiesław : O niektórych chorobach powodowanych przez informacje. [online], [dostęp: 2013-04-12]. dostępny w World Wide Web: http://www.ap.krakow.pl/ptn/ref2006/Babik.pdf
  Czytaj online
 • Babik, Wiesław; Warzybok, Agnieszka : O niektórych zjawiskach towarzyszących odbiorowi informacji: percepcja informacji w świetle ekologii informacji. [online], [dostęp: 2013-04-12]. dostępny w World Wide Web: http://www.up.krakow.pl/ktime/ref2008/babik.pdf
  Czytaj online
 • Baker, Karen; Bowker, Geoffrey : Information ecology : Open system environment for data, memories and knowing. [online], [dostęp: 2010-04-18]. dostępny w World Wide Web: http://link.springer.com/article/10.1007/s10844-006-0035-7
  Czytaj online
 • Borowski, Ziemowit : Ideologia społeczeństwa informacyjnego a internet. [online], [dostęp: 2013-04-12]. dostępny w World Wide Web: http://ziembor.pl/zmb/internet/internet.html
  Czytaj online
 • Capurro, Rafael : Informacion y ecologia. [online], [dostęp: 2013-04-12]. dostępny w World Wide Web: http://www.capurro.de/ecologia.ppt
  Czytaj online
 • Capurro, Rafael : Information technology as an ethical challenge. [online], [dostęp: 2013-04-12]. dostępny w World Wide Web: http://ubiquity.acm.org/article.cfm?id=1386859
  Czytaj online
 • Capurro, Rafael : On Floridi`s metaphysical foundation of information ecology. [online], [dostęp: 2013-04-12]. dostępny w World Wide Web: http://www.capurro.de/floridi.html
  Czytaj online
 • Capurro, Rafael : Towards an information ecology. [online], [dostęp: 2013-04-12]. dostępny w World Wide Web: http://www.capurro.de/nordinf.htm
  Czytaj online
 • Crystal, Abe : Natural streams of information : The information ecology of an interdisciplinary organization. [online], [dostęp: 2013-04-12]. dostępny w World Wide Web: http://www.ils.unc.edu/~acrystal/crystal_ICKM_2005_nsoi_poster.pdf
  Czytaj online
 • Długosz, Joanna : Społeczeństwo informacyjne a wykluczeni. Zadania edukacji i polityki społecznej. Potencjalny udział bibliotek. [online], [dostęp: 2013-04-12]. dostępny w World Wide Web: http://ebib.oss.wroc.pl/2003/47/dlugosz.php
  Czytaj online
 • Dobrowolski, Zdzisław : Koncepcja społeczeństwa informacyjnego Daniela Bella. [online], [dostęp: 2013-04-12]. dostępny w World Wide Web: http://bbc.uw.edu.pl/Content/20/08.pdf
  Czytaj online
 • Finin, Tim et al.: The information ecology of social media and online communities. [online], [dostęp: 2013-04-12]. dostępny w World Wide Web: http://ebiquity.umbc.edu/_file_directory_/papers/376.pdf
  Czytaj online
 • Głowacka, Ewa : Ekologia informacji – sposób na choroby informacyjne?. [online], [dostęp: 2013-04-12]. dostępny w World Wide Web: http://konferencja.biblio.cm.umk.pl/fileadmin/pelne_teksty/nowy__ekologia_inf..doc
  Czytaj online
 • Głowacka, Ewa : Ekologia informacji – sposób na choroby informacyjne?. [online], [dostęp: 2013-08-31]. dostępny w World Wide Web: http://konferencja.biblio.cm.umk.pl/fileadmin/pelne_teksty/glowacka.ppt
  Czytaj online
 • Gogołek, Włodzimierz : Paradoks sieci. [online], [dostęp: 2013-04-12]. dostępny w World Wide Web: http://www.up.krakow.pl/ktime/ref2008/gogolek.pdf
  Czytaj online
 • Guzdial, Mark : Information ecology of collaborations in educational settings : Influence of tool. [online], [dostęp: 2013-04-12]. dostępny w World Wide Web: http://gerrystahl.net/proceedings/cscl1997/papers/guzdial.pdf
  Czytaj online
 • Hagedorn, Kat : The information architecture glossary. [online], [dostęp: 2013-04-12]. dostępny w World Wide Web: http://argus-acia.com/white_papers/ia_glossary.pdf
  Czytaj online
 • Hassan, Robert : Time and knowledge in the information ecology. [online], [dostęp: 2013-04-12]. dostępny w World Wide Web: http://researchbank.swinburne.edu.au/vital/access/services/Download/swin:2154/DS1
  Czytaj online
 • Heylighen, Francis : Complexity and Information Overload in Society : why increasing efficiency leads to decreasing control. [online], [dostęp: 2013-04-12]. dostępny w World Wide Web: http://pespmc1.vub.ac.be/papers/Info-overload.pdf
  Czytaj online
 • Higgins, Susan Ellen; Chaudhry, Abdus Sattar : Perspectives on education for knowledge managment. [online], [dostęp: 2013-04-12]. dostępny w World Wide Web: http://arizona.openrepository.com/arizona/bitstream/10150/106420/1/S_Higgins_11.pdf
  Czytaj online
 • Hunter, Philip : Information ecology : Report of the eLib Conference. [online], [dostęp: 2013-04-12]. dostępny w World Wide Web: http://www.ariadne.ac.uk/issue19/info-ecologies/
  Czytaj online
 • Malhotra, Yogesh : Information ecology and knowledfe menagment : Toward knowledge ecology for hyperturbulent organization environments. [online], [dostęp: 2013-04-12]. dostępny w World Wide Web: http://www.brint.org/KMEcology.pdf
  Czytaj online
 • Materska, Katarzyna : Rozwiązania intranetowe a potrzeby informacyjne różnych grup użytkowników. [online], [dostęp: 2013-04-12]. dostępny w World Wide Web: http://www.academia.edu/2269214/ROZWIZANIA_INTRANETOWE_A_POTRZEBY _INFORMACYJNE_RO_NYCH_GRUP_UYTKOWNIKOW
  Czytaj online
 • Materska, Katarzyna : Rozwój koncepcji informacji wiedzy jako zasobu organizacji. [online], [dostęp: 2013-04-12]. dostępny w World Wide Web: http://bbc.uw.edu.pl/Content/20/15.pdf
  Czytaj online
 • Materska, Katarzyna : Wiedza w organizacjach. Prolegomena do zarządzania wiedzą. [online], [dostęp: 2013-04-12]. dostępny w World Wide Web: http://bbc.uw.edu.pl/Content/3/03.pdf
  Czytaj online
 • Michalkiewicz, Anna : Rozwój społeczeństwa informacyjnego. [online], [dostęp: 2013-04-12]. dostępny w World Wide Web: http://www.wbp.olsztyn.pl/bwm/3-4_02-ie/rozwoj.htm
  Czytaj online
 • Nardi, Bonnie; O`day, Vicki : Information ecologies : Using technology with heart. [online], [dostęp: 2013-04-12]. dostępny w World Wide Web: http://wolff-tfw-fall07.pbworks.com/f/nardi-ecologies-1999.pdf
  Czytaj online
 • Nowak, Jerzy Stanisław : Społeczeństwo informacyjne – geneza i definicje. [online], [dostęp: 2013-04-12]. dostępny w World Wide Web: http://www.silesia.org.pl/upload/Nowak_Jerzy_Spoleczenstwo_informacyjne-geneza_i_definicje.pdf
  Czytaj online
 • Pór, George; Molloy, Janice: Nurturing systemic wisdom through knowledge ecology. [online], [dostęp: 2013-04-12]. dostępny w World Wide Web: http://www.community-intelligence.com/files/KE%20in%20SysThinker.pdf
  Czytaj online
 • Prusak, Laurence; Fahey, Liam : The eleven deadliest sins of knowledge management. [online], [dostęp: 2013-04-12]. dostępny w World Wide Web: http://www.comp.dit.ie/dgordon/Courses/ResearchMethods/Countdown/11DeadliestSins.pdf
  Czytaj online
 • Rainie, Lee : The new Information Ecology. [online], [dostęp: 2013-04-12]. dostępny w World Wide Web: http://www.pewinternet.org/~/media//Files/Presenta tions/2009/New%20info%20ecology.pdf
  Czytaj online
 • Ridley, Michael : Library of the future : Looking forward and reflecting backward : the future of users, services, collections, access, programs & technology. [online], [dostęp: 2013-04-12]. dostępny w World Wide Web: http://www.uoguelph.ca/~mridley/Future-Libraries-UWO-2007.pdf
  Czytaj online
 • Robertson, John R. et al.: Repository ecology. [online], [dostęp: 2013-04-12]. dostępny w World Wide Web: http://www.jisc.ac.uk/media/documents/events/2007/03/ethos.pdf
  Czytaj online
 • Robertson, John R.; Mahey, Mahendra; Allinson, Julie : An ecological approach to repository and service interactions. [online], [dostęp: 2013-04-12]. dostępny w World Wide Web: http://www.ukoln.ac.uk/repositories/digirep/images/a/a5/Introductoryecology.pdf
  Czytaj online
 • Sienkiewicz, Piotr : Bezpieczeństwo i wolność w globalnym społeczeństwie informacyjnym. [online], [dostęp: 2013-04-12]. dostępny w World Wide Web: http://www.dobrauczelnia.pl/upload/File/KONFERENCJE/BAZPIECZENSTWO/sienkiewicz.pdf
  Czytaj online
 • Szefliński, Piotr : Społeczeństwo informacyjne – o czym biblioteka XXI wieku powinna wiedzieć?. [online], [dostęp: 2013-04-12]. dostępny w World Wide Web: http://www.ebib.info/publikacje/matkonf/biblio21/sesja1ref3.pdf
  Czytaj online
 • Tadeusiewicz, Ryszard : O potrzebie naukowej refleksji nad rozwojem społeczeństwa informacyjnego. [online], [dostęp: 2013-04-12]. dostępny w World Wide Web: http://winntbg.bg.agh.edu.pl/skrypty/0020/roz1.pdf
  Czytaj online
 • Tadeusiewicz, Ryszard : W dymie i we mgle…. [online], [dostęp: 2013-04-12]. dostępny w World Wide Web: http://www.solidarnosc.org.pl/~ksn/Docs/rystad.pdf
  Czytaj online
 • Tadeusiewicz, Ryszard : Zagrożenia w cyberprzestrzeni. [online], [dostęp: 2013-04-12]. dostępny w World Wide Web: http://www.portalwiedzy.pan.pl/images/stories/pliki/publikacje/nauka/2010/04/N410-5-Tadeusiewicz.pdf
  Czytaj online
 • Wielewska, Izabela; Sikorska, Daria : Społeczeństwo informacyjne a globalizacja. [online], [dostęp: 2013-04-12]. dostępny w World Wide Web: http://mikroekonomia.net/system/publication_files/1023/original/28.pdf?1315235252
  Czytaj online
 • Wormell, Irene : Information Management vs. Knowledge Management – what makes the difference?. [online], [dostęp: 2013-04-12]. dostępny w World Wide Web: http://www.tlu.ee/files/arts/4706/Worme3a14113fc5faedb724a524305115e1f1.pdf
  Czytaj online

Zobacz również: BIBLIOGRAFIA – książki oraz BIBLIOGRAFIA – artykuły.

Komentarze zamknięte.