BIBLIOGRAFIA – artykuły

Bibliografia - artykuły

Poniższe zestawienie zawiera opisy bibliograficzne z zakresu ekologii informacji oraz szeroko rozumianego zarządzania informacją i wiedzą. Bibliografia ta z oczywistych względów nie jest kompletna, lecz stanowi jedynie wybór najciekawszych artykułów z czasopism oraz prac zbiorowych w ramach omawianego zakresu wiedzy. Spis ułożony jest w układzie alfabetycznym, a elementem szeregowania jest nazwisko autora. Przy każdym opisie znajduje się link do katalogu komputerowego biblioteki, która posiada czasopismo lub pracę zbiorową z której pochodzi dany artykuł. W większości przypadków jest to Biblioteka Jagiellońska lub Biblioteka Główna AGH.


zobacz bibliografię…

 • Babik, Wiesław : Ekologia informacji. „Zagadnienia Informacji Naukowej” 2001, nr 2(78), s. 64-70
  Zamów w bibliotece
 • Babik, Wiesław : Ekologia informacji – wyzwanie XXI wieku. „Praktyka i Teoria Informacji Naukowej i Technicznej” 2002, nr 1(37), s. 20-25
  Zamów w bibliotece
 • Babik, Wiesław : Infologic and Ecologic Aspects of Sustainable Development and the Society’s Access to Information and Knowledge. „Geomatics and Environmental Engineering” 2008, Vol. 3, No. 1, p. 11-17.
  Zamów w bibliotece
 • Babik, Wiesław : Sustainable development of information society – towards an ecology of information. „Geomatics and Environmental Engineering” 2008, Vol. 2, No. 1, p. 13-24
  Zamów w bibliotece
 • Bytkiewicz, Andrzej : Społeczeństwo informacyjne i jego atrybuty. „Informatyka Ekonomiczna” 2001, nr 4, s. 13-20
  Zamów w bibliotece
 • Chrząstowski-Wachtel, Piotr; Findeisen, Paweł; Wolny, Grzegorz : Time distribution in structural workflow nets. „Fundamenta Informaticae” 2008, t. 85, s. 67-87
  Zamów w bibliotece
 • David, Nicholas : Analiza potrzeb informacyjnych w dobie internetu. „Zagadnienia Informacji Naukowej” 2000, nr 2, s.21-30
  Zamów w bibliotece
 • Eryomin, Aleksiej : Information ecology – a viewpoint. „International Journal of Enviromental Studies” 1998, t. 54, nr 3/4, s.241-254
  Zamów w bibliotece
 • Gogołek, Włodzimierz : Ulotne swobody informacyjne społeczeństwa informacyjnego. „Studia Medioznawcze” 2007, nr 4, s. 11-22
  Zamów w bibliotece
 • Higgins, Susan Ellen; Hawamdeh, Suliman : Gender and cultural aspects of information seeking and use. „The New Review Of Information Behaviour Reserch” 2001, vol. 2, s. 17-28
  Zamów w bibliotece
 • Juszczyk, Stanisław : Charakterystyka społeczeństwa informacyjnego. „Kognitywistyka i Media w Edukacji” 1999, nr 1, s. 39-57
  Zamów w bibliotece
 • Kotyras, Daniel : Ekologia informacji. „Internet” 2003, nr 9, s. 41-43
  Zamów w bibliotece
 • Kulikowski, Juliusz Lech : Miejsce informacji naukowej w „społeczeństwie informacyjnym”. „Nauka” 2001, nr 3, s. 173-187
  Zamów w bibliotece
 • Kurek-Kokocińska, Stanisława : Społeczeństwo informacyjne, biblioteka, informacje, globalizacja, polityka komunikacyjna. „Zagadnienia Informacji Naukowej” 2001, nr 2, s. 43-63
  Zamów w bibliotece
 • Ledzińska, Maria : Stres informacyjny jako zagrożenia dla rozwoju. „Roczniki Psychologiczne” 2002, t. 5, s. 77-97
  Zamów w bibliotece
 • Lendzińska, Maria : Od informacji do wiedzy, czyli o niektórych wyzwaniach edukacyjnych u progu nowego wieku. „Psychologia, Edukacja i Społeczeństwo” 2004, t. 1, nr 1, s. 7-21
  Zamów w bibliotece
 • Lublański, Mieczysław : Od informacji ku mądrości. „Roczniki Filozoficzne” 2004, t. 52, nr 1, s. 27-41
  Zamów w bibliotece
 • Materska, Katarzyna : Od zarządzania informacją do zarządzania wiedzą. „Praktyka i Teoria Informacji Naukowej i Technicznej” 2007, nr 1, s. 3-7
  Zamów w bibliotece
 • Materska, Katarzyna : Ekologiczne zarządzanie informacją. „Praktyka i Teoria Informacji Naukowej i Technicznej” 2005, t. 289, nr 2, s. 29-44
  Zamów w bibliotece
 • Materska, Katarzyna : Rynek informacji i rynek wiedzy. „Praktyka i Teoria Informacji Naukowej i Technicznej” 2005, t. 51, nr 3, s. 3-11
  Zamów w bibliotece
 • Materska, Katarzyna : Kodyfikacja i personalizacja jako przykład strategii zarządzania wiedzą. „Przegląd Informacyjno-Dokumentalny” 2007, nr 2, s. 5-16
  Zamów w bibliotece
 • Materska, Katarzyna : Librarians in the knowledge age. „New Library World” 2004, vol. 105, s. 142-148
  Zamów w bibliotece
 • Mierzwa, Janusz : Etyka w społeczeństwie informacyjnym. „Saeculum Christianum : Pismo Historyczno – Społeczne” 2004, nr 1, s. 165-169
  Zamów w bibliotece
 • Pulikowski, Arkadiusz : Internetowe serwisy wyszukiwawcze w informacji naukowej. „Praktyka i Teoria Informacji Naukowej i Technicznej” 1999, nr 1, s. 3-8
  Zamów w bibliotece
 • Szatrawski, Krzysztof Dariusz : Kulturowe konsekwencje rewolucji informatycznej – między indywidualną wolnością a społeczną kontrolą. „Szkice Humanistyczne” 2008, t. 8, nr 1, s. 125-138
  Zamów w bibliotece
 • Szocki, Józef : Biblioteki akademickie a społeczeństwo wiedzy. „Bibliotekarz” 2005, nr 5, s. 11-14
  Zamów w bibliotece
 • Tadeusiewicz, Ryszard : Czy e-administracja może być narzędziem formowania społeczeństwa informacyjnego? „eAdministracja” 2005, nr 1, s. 4-13
  Zamów w bibliotece
 • Tadeusiewicz, Ryszard : Internet jako narzędzie edukacyjne na tle idei społeczeństwa informacyjnego. „Wychowanie Techniczne w Szkole” 2000, nr 2/3, s. 39-46
  Zamów w bibliotece
 • Weryho, Maciej : Dostęp do informacji w społeczeństwie wiedzy. „Poradnik Bibliotekarza” 2006, nr 6, s. 3-7
  Zamów w bibliotece
 • Wójcicki, Ryszard : Społeczne aspekty społeczeństwa wiedzy. „Nauka Polska” 2004, t. 13, s. 33-37
  Zamów w bibliotece
 • Zysnarska, Ewa : Komunikacja społeczna w społeczeństwie informacyjnym. „Roczniki Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu” 2004, nr 3, s. 25-37
  Zamów w bibliotece

Zobacz również: BIBLIOGRAFIA – książki oraz BIBLIOGRAFIA – e-printy.

Komentarze zamknięte.