BIBLIOGRAFIA

Bibliografia Ekologii Informacji

Poniższe zestawienie zawiera opisy bibliograficzne z zakresu ekologii informacji oraz szeroko rozumianego zarządzania informacją i wiedzą. Bibliografia ta z oczywistych względów nie jest kompletna, lecz stanowi jedynie wybór najciekawszych pozycji książkowych, artykułow i e-printów w wolnym dostępie z omawianego zakresu wiedzy. Spis ułożony jest w układzie alfabetycznym, a elementem szeregowania jest nazwisko autora. Przy każdym opisie znajduje się link do katalogu komputerowego biblioteki, która posiada ową pozycję. W większości przypadków są to Biblioteka Jagiellońska lub Biblioteka Główna AGH. W przypadku e-printów zamieszczony link odsyła bezpośrednio do dokumentu online.

Jeżeli chcesz wybrać jeden rodzaj publikacji przejdź do poszczególnych działów:

BIBLIOGRAFIA - książki

BIBLIOGRAFIA – książki

BIBLIOGRAFIA - artykuły

BIBLIOGRAFIA – artykuły

BIBLIOGRAFIA - e-printy

BIBLIOGRAFIA – e-printy

lub…

zobacz całą bibliografię…

 • Babik, Wiesław : Dostęp polskich bibliotek do światowych źródeł informacji. [online], [dostęp: 2013-04-12]. dostępny w World Wide Web: http://www.oss.wroc.pl/biuletyn/ebib-sp2/babik.html
  Czytaj online
 • Babik, Wiesław : Ekologia informacji. „Zagadnienia Informacji Naukowej” 2001, nr 2(78), s. 64-70
  Zamów w bibliotece
 • Babik, Wiesław : Ekologia informacji – wyzwanie XXI wieku. „Praktyka i Teoria Informacji Naukowej i Technicznej” 2002, nr 1(37), s. 20-25
  Zamów w bibliotece
 • Babik, Wiesław : Ekologia informacji – wyzwanie XXI wieku. [online], [dostęp: 2013-04-12]. dostępny w World Wide Web: http://www.tuo.agh.edu.pl/wba.pdf
  Czytaj online
 • Babik, Wiesław : Infologic and Ecologic Aspects of Sustainable Development and the Society’s Access to Information and Knowledge. „Geomatics and Environmental Engineering” 2009, Vol. 3, No. 1, p. 11-17
  Zamów w bibliotece
 • Babik, Wiesław : Informacja i jej zagrożenia w społeczeństwie informacyjnym. [online], [dostęp: 2013-04-12]. dostępny w World Wide Web: http://www.tuo.agh.edu.pl/wb-informacja.pdf
  Czytaj online
 • Babik, Wiesław : O niektórych chorobach powodowanych przez informacje. [online], [dostęp: 2013-04-12]. dostępny w World Wide Web: http://www.ap.krakow.pl/ptn/ref2006/Babik.pdf
  Czytaj online
 • Babik, Wiesław : Sustainable development of information society – towards an ecology of information. „Geomatics and Environmental Engineering” 2008, Vol. 2, No. 1, p. 13-24
  Zamów w bibliotece
 • Babik, Wiesław; Warzybok, Agnieszka : O niektórych zjawiskach towarzyszących odbiorowi informacji: percepcja informacji w świetle ekologii informacji. [online], [dostęp: 2013-04-12]. dostępny w World Wide Web: http://www.up.krakow.pl/ktime/ref2008/babik.pdf
  Czytaj online
 • Baker, Karen; Bowker, Geoffrey : Information ecology : Open system environment for data, memories and knowing. [online], [dostęp: 2010-04-18]. dostępny w World Wide Web: http://link.springer.com/article/10.1007/s10844-006-0035-7
  Czytaj online
 • Borowski, Ziemowit : Ideologia społeczeństwa informacyjnego a internet. [online], [dostęp: 2013-04-12]. dostępny w World Wide Web: http://ziembor.pl/zmb/internet/internet.html
  Czytaj online
 • Bytkiewicz, Andrzej : Społeczeństwo informacyjne i jego atrybuty. „Informatyka Ekonomiczna” 2001, nr 4, s. 13-20
  Zamów w bibliotece
 • Capurro, Rafael : Informacion y ecologia. [online], [dostęp: 2013-04-12]. dostępny w World Wide Web: http://www.capurro.de/ecologia.ppt
  Czytaj online
 • Capurro, Rafael : Information technology as an ethical challenge. [online], [dostęp: 2013-04-12]. dostępny w World Wide Web: http://ubiquity.acm.org/article.cfm?id=1386859
  Czytaj online
 • Capurro, Rafael : On Floridi`s metaphysical foundation of information ecology. [online], [dostęp: 2013-04-12]. dostępny w World Wide Web: http://www.capurro.de/floridi.html
  Czytaj online
 • Capurro, Rafael : Towards an information ecology. [online], [dostęp: 2013-04-12]. dostępny w World Wide Web: http://www.capurro.de/nordinf.htm
  Czytaj online
 • Chrząstowski-Wachtel, Piotr; Findeisen, Paweł; Wolny, Grzegorz : Time distribution in structural workflow nets. „Fundamenta Informaticae” 2008, t. 85, s. 67-87
  Zamów w bibliotece
 • Crystal, Abe : Natural streams of information : The information ecology of an interdisciplinary organization. [online], [dostęp: 2013-04-12]. dostępny w World Wide Web: http://www.ils.unc.edu/~acrystal/crystal_ICKM_2005_nsoi_poster.pdf
  Czytaj online
 • Davenport, Thomas; Prusak, Laurence : Information ecology : mastering the information and knowledge environment. – New York : Oxford Universit Press, 1997
  Zamów w bibliotece
 • David, Nicholas : Analiza potrzeb informacyjnych w dobie internetu. „Zagadnienia Informacji Naukowej” 2000, nr 2, s.21-30
  Zamów w bibliotece
 • Długosz, Joanna : Społeczeństwo informacyjne a wykluczeni. Zadania edukacji i polityki społecznej. Potencjalny udział bibliotek. [online], [dostęp: 2013-04-12]. dostępny w World Wide Web: http://ebib.oss.wroc.pl/2003/47/dlugosz.php
  Czytaj online
 • Dobrowolski, Zdzisław : Koncepcja społeczeństwa informacyjnego Daniela Bella. [online], [dostęp: 2013-04-12]. dostępny w World Wide Web: http://bbc.uw.edu.pl/Content/20/08.pdf
  Czytaj online
 • Ershova, Tatiana V.; Yuri, Hohlov E. : Libraries in the information society. – Munchen : Saur (IFLA Publications), 2002
  Zamów w bibliotece
 • Eryomin, Aleksiej : Information ecology – a viewpoint. „International Journal of Enviromental Studies” 1998, t. 54, nr 3/4, s.241-254
  Zamów w bibliotece
 • Finin, Tim et al.: The information ecology of social media and online communities. [online], [dostęp: 2013-04-12]. dostępny w World Wide Web: http://ebiquity.umbc.edu/_file_directory_/papers/376.pdf
  Czytaj online
 • Głowacka, Ewa : Ekologia informacji – sposób na choroby informacyjne?. [online], [dostęp: 2013-08-31]. dostępny w World Wide Web: http://konferencja.biblio.cm.umk.pl/fileadmin/pelne_teksty/nowy__ekologia_inf..doc
  Czytaj online
 • Głowacka, Ewa : Ekologia informacji – sposób na choroby informacyjne?. [online], [dostęp: 2013-08-31]. dostępny w World Wide Web: http://konferencja.biblio.cm.umk.pl/fileadmin/pelne_teksty/glowacka.ppt
  Czytaj online
 • Goban-Klas, Tomasz; Sienkiewicz, Piotr : Społeczeństwo informacyjne :szanse, zagrożenia, wyzwania. – Kraków : Wydawnictwo Fundacji Postępu Telekomunikacji, 1999
  Zamów w bibliotece
 • Gogołek, Włodzimierz : Paradoks sieci. [online], [dostęp: 2013-04-12]. dostępny w World Wide Web: http://www.up.krakow.pl/ktime/ref2008/gogolek.pdf
  Czytaj online
 • Gogołek, Włodzimierz : Ulotne swobody informacyjne społeczeństwa informacyjnego. „Studia Medioznawcze” 2007, nr 4, s. 11-22
  Zamów w bibliotece
 • Grzywak, Andrzej : Internet w społeczeństwie informacyjnym : praca zbiorowa. – Warszawa : Wydawnictwo Naukowo-Techniczne, 2004
  Zamów w bibliotece
 • Guzdial, Mark : Information ecology of collaborations in educational settings : Influence of tool. [online], [dostęp: 2013-04-12]. dostępny w World Wide Web: http://gerrystahl.net/proceedings/cscl1997/papers/guzdial.pdf
  Czytaj online
 • Hagedorn, Kat : The information architecture glossary. [online], [dostęp: 2013-04-12]. dostępny w World Wide Web: http://argus-acia.com/white_papers/ia_glossary.pdf
  Czytaj online
 • Hassan, Robert : Time and knowledge in the information ecology. [online], [dostęp: 2013-04-12]. dostępny w World Wide Web: http://researchbank.swinburne.edu.au/vital/access/services/Download/swin:2154/DS1
  Czytaj online
 • Heylighen, Francis : Complexity and Information Overload in Society : why increasing efficiency leads to decreasing control. [online], [dostęp: 2013-04-12]. dostępny w World Wide Web: http://pespmc1.vub.ac.be/papers/Info-overload.pdf
  Czytaj online
 • Higgins, Susan Ellen; Chaudhry, Abdus Sattar : Perspectives on education for knowledge managment. [online], [dostęp: 2013-04-12]. dostępny w World Wide Web: http://arizona.openrepository.com/arizona/bitstream/10150/106420/1/S_Higgins_11.pdf
  Czytaj online
 • Higgins, Susan Ellen; Hawamdeh, Suliman : Gender and cultural aspects of information seeking and use. „The New Review Of Information Behaviour Reserch” 2001, vol. 2, s. 17-28
  Zamów w bibliotece
 • Hunter, Philip : Information ecology : Report of the eLib Conference. [online], [dostęp: 2013-04-12]. dostępny w World Wide Web: http://www.ariadne.ac.uk/issue19/info-ecologies/
  Czytaj online
 • Juszczyk, Stanisław : Charakterystyka społeczeństwa informacyjnego. „Kognitywistyka i Media w Edukacji” 1999, nr 1, s. 39-57
  Zamów w bibliotece
 • Juszczyk, Stanisław : Człowiek w świecie elektronicznych mediów – szanse i zagrożenia : (o problemach tworzącego się społeczeństwa informacyjnego). – Katowice, Wydaw. Uniwersytet Śląski, 2000
  Zamów w bibliotece
 • Kotyras, Daniel : Ekologia informacji. „Internet” 2003, nr 9, s. 41-43
  Zamów w bibliotece
 • Kotyras, Daniel : Zarządzanie jakością informacji. „Internet” 2003, nr 4, s. 44-47
  Zamów w bibliotece
 • Kulikowski, Juliusz Lech : Miejsce informacji naukowej w „społeczeństwie informacyjnym”. „Nauka” 2001, nr 3, s. 173-187
  Zamów w bibliotece
 • Kurek-Kokocińska, Stanisława : Społeczeństwo informacyjne, biblioteka, informacje, globalizacja, polityka komunikacyjna. „Zagadnienia Informacji Naukowej” 2001, nr 2, s. 43-63
  Zamów w bibliotece
 • Ledzińska, Maria : Od informacji do wiedzy, czyli o niektórych wyzwaniach edukacyjnych u progu nowego wieku. „Psychologia, Edukacja i Społeczeństwo” 2004, t. 1, nr 1, s. 7-21
  Zamów w bibliotece
 • Ledzińska, Maria : Stres informacyjny jako zagrożenia dla rozwoju. „Roczniki Psychologiczne” 2002, t. 5, s. 77-97
  Zamów w bibliotece
 • Lublański, Mieczysław : Od informacji ku mądrości. „Roczniki Filozoficzne” 2004, t. 52, nr 1, s. 27-41
  Zamów w bibliotece
 • Malhotra, Yogesh : Information ecology and knowledfe menagment : Toward knowledge ecology for hyperturbulent organization environments. [online], [dostęp: 2013-04-12]. dostępny w World Wide Web: http://www.brint.org/KMEcology.pdf
  Czytaj online
 • Materska, Katarzyna : Ekologiczne zarządzanie informacją. „Praktyka i Teoria Informacji Naukowej i Technicznej” 2005, t. 289, nr 2, s. 29-44
  Zamów w bibliotece
 • Materska, Katarzyna : Informacja w organizacjach społeczeństwa wiedzy. – Warszawa : SBP, 2007
  Zamów w bibliotece
 • Materska, Katarzyna : Kodyfikacja i personalizacja jako przykład strategii zarządzania wiedzą. „Przegląd Informacyjno-Dokumentalny” 2007, nr 2, s. 5-16
  Zamów w bibliotece
 • Materska, Katarzyna : Librarians in the knowledge age. „New Library World” 2004, vol. 105, s. 142-148
  Zamów w bibliotece
 • Materska, Katarzyna : Od zarządzania informacją do zarządzania wiedzą. „Praktyka i Teoria Informacji Naukowej i Technicznej” 2007, nr 1, s. 3-7
  Zamów w bibliotece
 • Materska, Katarzyna : Rozwiązania intranetowe a potrzeby informacyjne różnych grup użytkowników. [online], [dostęp: 2013-04-12]. dostępny w World Wide Web: http://www.academia.edu/2269214/ROZWIZANIA_INTRANETOWE_A_POTRZEBY _INFORMACYJNE_RO_NYCH_GRUP_UYTKOWNIKOW
  Czytaj online
 • Materska, Katarzyna : Rozwój koncepcji informacji wiedzy jako zasobu organizacji. [online], [dostęp: 2013-04-12]. dostępny w World Wide Web: http://bbc.uw.edu.pl/Content/20/15.pdf
  Czytaj online
 • Materska, Katarzyna : Rynek informacji i rynek wiedzy. „Praktyka i Teoria Informacji Naukowej i Technicznej” 2005, t. 51, nr 3, s. 3-11
  Zamów w bibliotece
 • Materska, Katarzyna : Wiedza w organizacjach. Prolegomena do zarządzania wiedzą. [online], [dostęp: 2013-04-12]. dostępny w World Wide Web: http://bbc.uw.edu.pl/Content/3/03.pdf
  Czytaj online
 • Materska, Katarzyna; Gawrysiak, Piotr : Informacja mobilna w nauce i gospodarce. – Warszawa, Instytut Informacji Naukowej i Studiów Bibliologicznych, 2007
  Zamów w bibliotece
 • Materska, Katarzyna; Sosińska-Kalata, Barbara; Chuchro, Ewa : Organizowanie środowiska informacji i wiedzy : praca zbiorowa. – Warszawa : SBP, 2008
  Zamów w bibliotece
 • Materska, Katarzyna; Sosińska-Kalata, Barbara; Gliński, Wiesław : Społeczeństwo informacyjne i jego technologie : miscellanea informatologica Varsoviensia : praca zbiorowa. – Warszawa : SBP, 2004
  Zamów w bibliotece
 • Mattelart, Armand : Społeczeństwo informacji : wprowadzenie. – Kraków : Universitas, 2004
  Zamów w bibliotece
 • Michalkiewicz, Anna : Rozwój społeczeństwa informacyjnego. [online], [dostęp: 2013-04-12]. dostępny w World Wide Web: http://www.wbp.olsztyn.pl/bwm/3-4_02-ie/rozwoj.htm
  Czytaj online
 • Mierzwa, Janusz : Etyka w społeczeństwie informacyjnym. „Saeculum Christianum : Pismo Historyczno – Społeczne” 2004, nr 1, s. 165-169
  Zamów w bibliotece
 • Myburgh, Sue : The new information professional : how to thrive in the information age doing what you love. – Oxford : Chandos, 2005
  Zamów w bibliotece
 • Nardi, Bonnie; O`day, Vicki : Information ecologies : Using technology with heart. [online], [dostęp: 2013-04-12]. dostępny w World Wide Web: http://wolff-tfw-fall07.pbworks.com/f/nardi-ecologies-1999.pdf
  Czytaj online
 • Nguyen, Ngoc Thanh; Kołaczek, Grzegorz; Gabrys, Bogdan : Knowledge processing and reasoning for information society. – Warszawa : Akademicka Oficyna Wydawnicza EXIT, 2008
  Zamów w bibliotece
 • Nowak, Jerzy Stanisław : Społeczeństwo informacyjne – geneza i definicje. [online], [dostęp: 2013-04-12]. dostępny w World Wide Web: http://www.silesia.org.pl/upload/Nowak_Jerzy_Spoleczenstwo_informacyjne-geneza_i_definicje.pdf
  Czytaj online
 • Pór, George; Molloy, Janice: Nurturing systemic wisdom through knowledge ecology. [online], [dostęp: 2013-04-12]. dostępny w World Wide Web: http://www.community-intelligence.com/files/KE%20in%20SysThinker.pdf
  Czytaj online
 • Prusak, Laurence; Fahey, Liam : The eleven deadliest sins of knowledge management. [online], [dostęp: 2013-04-12]. dostępny w World Wide Web: http://www.comp.dit.ie/dgordon/Courses/ResearchMethods/Countdown/11DeadliestSins.pdf
  Czytaj online
 • Pulikowski, Arkadiusz : Internetowe serwisy wyszukiwawcze w informacji naukowej. „Praktyka i Teoria Informacji Naukowej i Technicznej” 1999, nr 1, s. 3-8
  Zamów w bibliotece
 • Rainie, Lee : The new Information Ecology. [online], [dostęp: 2013-04-12]. dostępny w World Wide Web: http://www.pewinternet.org/~/media//Files/Presenta tions/2009/New%20info%20ecology.pdf
  Czytaj online
 • Ridley, Michael : Library of the future : Looking forward and reflecting backward : the future of users, services, collections, access, programs & technology. [online], [dostęp: 2013-04-12]. dostępny w World Wide Web: http://www.uoguelph.ca/~mridley/Future-Libraries-UWO-2007.pdf
  Czytaj online
 • Robertson, John R. et al.: Repository ecology. [online], [dostęp: 2013-04-12]. dostępny w World Wide Web: http://www.jisc.ac.uk/media/documents/events/2007/03/ethos.pdf
  Czytaj online
 • Robertson, John R.; Mahey, Mahendra; Allinson, Julie : An ecological approach to repository and service interactions. [online], [dostęp: 2013-04-12]. dostępny w World Wide Web: http://www.ukoln.ac.uk/repositories/digirep/images/a/a5/Introductoryecology.pdf
  Czytaj online
 • Sienkiewicz, Piotr : Bezpieczeństwo i wolność w globalnym społeczeństwie informacyjnym. [online], [dostęp: 2013-04-12]. dostępny w World Wide Web: http://www.dobrauczelnia.pl/upload/File/KONFERENCJE/BAZPIECZENSTWO/sienkiewicz.pdf
  Czytaj online
 • Sienkiewicz, Piotr; Nowak, Jerzy : Społeczeństwo informacyjne : krok naprzód, dwa kroki wstecz. – Katowice, Polskie Towarzystwo Informatyczne – Oddział Górnośląski, 2008
  Zamów w bibliotece
 • Sitarska, Anna; Krawczuk, Anna : Multimedia, kultura czytelnicza i dostęp do informacji : materiały I szkoły letniej, Białystok 26-29 VI 2000 r. – Białystok : Uniwersytet w Białymstoku. Zakład Bibliotekoznawstwa, 2001
  Zamów w bibliotece
 • Sitarska, Anna; Stefaniak, Barbara; Pietruch-Reizez, Diana : Społeczeństwo informacyjne w perspektywie nowego tysiąclecia : materiały z V Krajowego Forum Informacji Naukowej i Technicznej, Zakopane 18-21 października 1999 r. – Warszawa : Polskie Towarzystwo Informacji Naukowej, 2000
  Zamów w bibliotece
 • Szatrawski, Krzysztof Dariusz : Kulturowe konsekwencje rewolucji informatycznej – między indywidualną wolnością a społeczną kontrolą. „Szkice Humanistyczne” 2008, t. 8, nr 1, s. 125-138
  Zamów w bibliotece
 • Szefliński, Piotr : Społeczeństwo informacyjne – o czym biblioteka XXI wieku powinna wiedzieć?. [online], [dostęp: 2013-04-12]. dostępny w World Wide Web: http://www.ebib.info/publikacje/matkonf/biblio21/sesja1ref3.pdf
  Czytaj online
 • Szewczyk, Agnieszka : Społeczeństwo informacyjne : problemy rozwoju. – Warszawa : Centrum Doradztwa i Informacji Difin, 2007
  Zamów w bibliotece
 • Szocki, Józef : Biblioteki akademickie a społeczeństwo wiedzy. „Bibliotekarz” 2005, nr 5, s. 11-14
  Zamów w bibliotece
 • Tadeusiewicz, Ryszard : Ciemna strona Internetu… : wykład inauguracyjny, Zamość, 16 październik 1999 r. – Zamość : Centrum Badawczo-Szkoleniowe WSZiA, 1999
  Zamów w bibliotece
 • Tadeusiewicz, Ryszard : Czy e-administracja może być narzędziem formowania społeczeństwa informacyjnego? „eAdministracja” 2005, nr 1, s. 4-13
  Zamów w bibliotece
 • Tadeusiewicz, Ryszard : Internet jako narzędzie edukacyjne na tle idei społeczeństwa informacyjnego. „Wychowanie Techniczne w Szkole” 2000, nr 2/3, s. 39-46
  Zamów w bibliotece
 • Tadeusiewicz, Ryszard : O potrzebie naukowej refleksji nad rozwojem społeczeństwa informacyjnego. [online], [dostęp: 2013-04-12]. dostępny w World Wide Web: http://winntbg.bg.agh.edu.pl/skrypty/0020/roz1.pdf
  Czytaj online
 • Tadeusiewicz, Ryszard : Społeczność internetu. – Warszawa : Akademicka Oficyna Wydawnicza EXIT, 2002
  Zamów w bibliotece
 • Tadeusiewicz, Ryszard : W dymie i we mgle…. [online], [dostęp: 2013-04-12]. dostępny w World Wide Web: http://www.solidarnosc.org.pl/~ksn/Docs/rystad.pdf
  Czytaj online
 • Tadeusiewicz, Ryszard : Zagrożenia w cyberprzestrzeni. [online], [dostęp: 2013-04-12]. dostępny w World Wide Web: http://www.portalwiedzy.pan.pl/images/stories/pliki/publikacje/nauka/2010/04/N410-5-Tadeusiewicz.pdf
  Czytaj online
 • Truszkowska-Wojtkowiak, Maria; Wojtkowiak, Jerzy : Społeczeństwo informacyjne : pytania o tożsamość, wiedzę i edukację. – Gdańsk : Uniwersytet Gdański, 2008
  Zamów w bibliotece
 • Weryho, Maciej : Dostęp do informacji w społeczeństwie wiedzy. „Poradnik Bibliotekarza” 2006, nr 6, s. 3-7
  Zamów w bibliotece
 • Wielewska, Izabela; Sikorska, Daria : Społeczeństwo informacyjne a globalizacja. [online], [dostęp: 2013-04-12]. dostępny w World Wide Web: http://mikroekonomia.net/system/publication_files/1023/original/28.pdf?1315235252
  Czytaj online
 • Wormell, Irene : Information Management vs. Knowledge Management – what makes the difference?. [online], [dostęp: 2013-04-12]. dostępny w World Wide Web: http://www.tlu.ee/files/arts/4706/Worme3a14113fc5faedb724a524305115e1f1.pdf
  Czytaj online
 • Wójcicki, Ryszard : Społeczne aspekty społeczeństwa wiedzy. „Nauka Polska” 2004, t. 13, s. 33-37
  Zamów w bibliotece
 • Zacher, Lech : Rewolucja informacyjna i społeczeństwo : niektóre trendy, zjawiska i kontrowersje. – Warszawa : Fundacja Edukacyjna „Transformacje”, 1997
  Zamów w bibliotece
 • Zysnarska, Ewa : Komunikacja społeczna w społeczeństwie informacyjnym. „Roczniki Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu” 2004, nr 3, s. 25-37
  Zamów w bibliotece

Komentarze zamknięte.