Stres informacyjny

W wyniku nadmiarowej ilości informacji oraz często braku możliwości w sposób szybki i łatwy określenia jakości tej informacji pojawia się informacyjny stres. Jest to „zespół doznań towarzyszących niemożności bieżącego opracowania informacji oraz integrowania ich z dotychczasową wiedzą jednostki” [Ledzińska 2002, s. 27]. Natłok informacji należy rozpatrywać nie tylko w ujęciu … Czytaj dalej…

Nadmiar informacji

Jednym z najbardziej widocznych i powszechnych problemów współczesnego środowiska informacyjnego jest nadmiar informacji. W literaturze naukowej zjawisko to obok angielskiego terminu information overload pojawia się pod nazwami: przeciążenie informacyjne, wykładniczy wzrost informacji, eksplozja informacji, natłok informacji, zalew informacji, potop informacyjny lub bomba informacyjna [Babik 2012a, s. 52]. Problematyka natłoku informacji … Czytaj dalej…

Szum informacyjny

Pojęcie szumu informacyjnego należy rozpatrywać jako nadmiar informacji znajdującej się poza możliwościami percepcyjnymi człowieka [Głowacka, dok. elektr.]. Ponadto cechami charakterystycznymi dla szumu informacyjnego nie jest jedynie jej nadmiar, lecz, co chyba najważniejsze, niska jakość, chaotyczność, niespójność, fragmentaryczność, nieaktualność oraz brak szerszego kontekstu (zakotwiczenia). Co więcej, dzisiejsza informacja, zwłaszcza ta dostępna … Czytaj dalej…

Bariery informacyjne

Analizując szeroką problematykę ekologii informacji nie można pominąć problemu barier informacyjnych. Choć te ostatnie nie są zagadnieniem bezpośrednio wpisującym się w katalog problemów rozpatrywanych w ramach ekologii informacji, to jednak są one bardzo często powodem wspomnianego wcześniej stresu informacyjnego. Bariery informacyjne są przeszkodami utrudniającymi, opóźniającymi, a częstokroć uniemożliwiającymi dostęp do … Czytaj dalej…

Niskie kompetencje informacyjne

Zagadnienie niskich kompetencji informacyjnych należy rozpatrywać w kategoriach problemu lub pewnej informacyjnej ułomności będącej naturalnym znaczeniowym antonimem wysokich kompetencji informacyjnych. Te natomiast w literaturze naukowej występują pod kilkoma nazwami. Ich synonimia nie zawsze idzie w parze z zakresem znaczeniowym, co wymaga kilku słów wyjaśnienia. Mnogość oraz pewna atomizacja definicji kompetencji … Czytaj dalej…

Infosfera

Początkiem rozważań teoretycznych na temat szeroko rozumianej informacji możemy uznać teorię Claude’a E. Shannona 1948 roku dotyczącą obiektywnej ilości informacji zawartej w komunikacie opartej na probabilistycznym modelu teoretycznym systemu przesyłania informacji [Kulikowski 1978, s. 2]. Jak się szybko okazało rozważania teoretyczne dotyczące ilości informacji znalazły swoje zastosowanie jedynie w ujęciu … Czytaj dalej…

EKOLOGIA INFORMACJI

W tym dziale dowiesz się wszystkich podstawowych informacji o ekologii informacji.

SŁOWNIK EKOLOGII INFORMACJI

Potrzebujesz szybkiej definicji pojęć związanych z ekologią informacji? Ten dział powstał z myślą o Tobie...

BIBLIOGRAFIA

Potrzebujesz materiałów związanych z ekologią informacji i zagadnieniami pokrewnymi? Skorzystaj w poniższej bibliografii.
Cała bibliografia podzielona jest jest na 3 kategorie:
książki, artykuły oraz e-printy.
W ramach tej ostatniej kategorii dostępne są również prace publikowane w tym serwisie informacyjnym.

HYDE PARK

Hyde Park to dział za pośrednictwem którego możesz dodać do serwisu EKOLOGIA INFORMACJI swój wpis. Może to być luźna wypowiedź, jak również artykuł fachowy lub naukowy.